Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je

PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
U VLASNIŠTVU OPĆINE RAVNA GORA

Skip to content