ODLUKA o imenovanju Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

ODLUKA o imenovanju Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18 i 10/18) Općinski načelnik Općine Ravna Gora, donio je

ODLUKU
o imenovanju Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Skip to content