Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18,10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Skip to content