Uputa o suradnji između Općine Ravna Gora i proračunskih korisnika iz nadležnosti Općine Ravna Gora

Uputa o suradnji između Općine Ravna Gora i proračunskih korisnika iz nadležnosti Općine Ravna Gora

U prilogu se nalazi:

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU OPĆINE RAVNA GORA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE RAVNA GORA

Skip to content