Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/113, URBROJ: 2170-03-08/3-24-3 od 4. siječnja 2024. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2.

Odluka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content