Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/20, URBROJ: 2170-03-08/3-24-2 od 10. travnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17).

Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8.

Odluka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content