Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko -turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko -turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/36, URBROJ: 2170-03-08/5-24-3 od 6. lipnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17).

Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7.

Odluka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content