Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora

Sukladno članku 39. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16), tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.

U STALNI SASTAV OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RAVNA GORA imenovani su:

1. MANUELA PUŽ-POLIĆ – predsjednica
2. HRVOJE ACINGER – potpredsjednik
3. IVANA RADOČAJ – članica
4. RAHELA VITASOVIĆ – članica
5. LIDIJA JOVANOVIĆ – članica
6. SANJA HERLJEVIĆ STEPIĆ – članica

 

Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:

Sjedište: Ivana Gorana Kovačića 177,  51 314  RAVNA GORA
Tel: 051/829-454
Fax: 051/829-460
E-mail: izbori@ravnagora.hr    oip.ravna-gora@izbori.hr
Osoba za kontakt: Ivana Radočaj

 

 

Kontakt podaci Stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravna Gora su:

Ime i prezime
Dužnost
 Mobitel
E-mail adresa

MANUELA PUŽ-POLIĆ
Predsjednica
098/546-346   
manuela.puz-polic@mrms.hr

HRVOJE ACINGER
Potpredsjednik
098/900-4997     
hrvoje.acinger@ri.htnet.hr

IVANA RADOČAJ
Članica
091/798-9875     
izbori@ravnagora.hr

RAHELA VITASOVIĆ
Članica
099/229-3773     
tzo-ravna-gora@ri.t-com.hr

LIDIJA JOVANOVIĆ
Članica
091/794-7255     
procelnik@ravnagora.hr

SANJA HERLJEVIĆ STEPIĆ
Članica
099/881-4919     
sanja.her13@gmail.com

 

 

Skip to content