Naknada troškova izborne promidžbe – lokalni izbori 2021.

Naknada troškova izborne promidžbe – lokalni izbori 2021.

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21), kao i Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora, dana 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

– ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine Ravna Gora 2021. godine te

– ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Ravna Gora 2021. godine.

 

Predmetne Odluke nalaze se u prilogu

Skip to content