POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto: RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto: RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

Na temelju Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto radnice za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na određeno puno radno vrijeme projekta „Bolja budućnost – moja budućnost! – faza III” u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ u trajanju 5 mjeseci (klasa: 402-02/22-01/4, urbroj: 2170-32-04-22-15 od 13. prosinca 2022. godine) i točke 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za prijem u radni odnos, Povjerenstvo za prijem u radni odnos objavljuje

POZIV NA PRETHODNU 
 PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za kandidatkinje čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti – usmeni razgovor (intervju) radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad održat će se 28. prosinca 2022. godine u Vijećnici Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora prema rasporedu navedenom u samom tekstu Poziva, koji se nalazi u prilogu.

Kandidatkinje koje pristupe usmenom razgovoru dužne su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku iskaznicu. 

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukla prijavu na oglas.

Skip to content