GDPR – Zaštita osobnih podataka

Općina Ravna Gora, sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima, opredijeljena je da provodi obvezu zaštite osobnih  podataka  ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/2018), drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.  Općina Ravna Gora prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite  podataka za ispitanike, stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih  te implementirati sustav koji će to omogućiti. Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik, pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih

1/1
Skip to content