Turmin d.o.o. – Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Turmin d.o.o. – Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Turmin d.o.o. zaštitu osobnih podataka smatra iznimno važnom te se obvezuje poštivati osobne podatke koje prikuplja i obrađuje.

Svoje poslovanje uskladili smo s obvezama koje proizlaze iz Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, na način da se kroz provođenje adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera osigurava zaštita osobnih podataka.

Zakoni :

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odgovornost službenika za zaštitu osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Privola ispitanika

Uputa o privoli ispitanika

Procedura u slučaju povrede osobnih podataka

Skip to content