Turmin d.o.o. – Sjednice Skupštine i Nadzornog odbora Društva

Turmin d.o.o. – Sjednice Skupštine i Nadzornog odbora Društva

Zapisnici sa sjednica Skupštine Društva:

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 11. travnja 2024.godine

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 26. travnja 2023.godine

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2022. godine

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2021. godine

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 20. ožujka 2020. godine

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2019. godine

Dnevni red za sjednice Nadzornog odbora Društva:

Dnevni red za 104. sjednicu Nadzornog odbora- 11. travanj 2024. godine

Dnevni red za 103. sjednicu Nadzornog odbora- 22. prosinac 2023. godine

Dnevni red za 102. sjednicu Nadzornog odbora- 28. rujan 2023. godine

Dnevni red za 101. sjednicu Nadzornog odbora- 26. travanj 2023.godine

Dnevni red za 100. sjednicu Nadzornog odbora-22.prosinac 2022. godine

Dnevni red za 99. sjednicu Nadzornog odbora-27. travanj 2022. godine

Dnevni red za 98. sjednicu Nadzornog odbora-22. prosinac 2021. godine

Dnevni red za 97. sjednicu Nadzornog odbora-22. rujan 2021. godine

Dnevni red za 96. sjednicu Nadzornog odbora-23. ožujak 2021. godine

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora:

Zapisnik sa 104. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 103. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 102. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 101. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 100. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 99. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 98. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 97. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 96. sjednice Nadzornog odbora

Skip to content