Turmin d.o.o. – Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Turmin d.o.o. – Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22.) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Povjerljiva osoba ili njen zamjenik je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)

Dokumenti:

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za prijavu nepravilnosti

Obrazac prijave nepravilnosti u poslovanju

Odluka o imenovanju koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Skip to content