Turmin d.o.o. – Pravo na pristup informacijama

Turmin d.o.o. – Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/1569/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakoni:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Dokumenti:

Skip to content