Turmin d.o.o. O nama

Turmin d.o.o. O nama

Trgovačko društvo Turmin d.o.o., za komunalne i poslovne djelatnosti osnovano je u svibnju 2006. godine. Osnivač Društva je Općina Ravna Gora.

Radom komunalnog društva upravlja Uprava društva, odnosno direktor.

Društvo ima Skupštinu i Nadzorni odbor.

Predmet poslovanja:

 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja,
  pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih
  usluga
 • konzalting i inženjering u graditeljstvu
 • iznajmljivanje strojeva i opreme u građevinarstvu
 • računovostveni i knjigovodstveni poslovi
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • rad sportskih objekata
 • iznajmljivanje sportske opreme
 • djelatnost rekreacijskih parkova
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • poslovanje nekretninama
 • održavanje i upravljanje zgradama
 • iznajmljivanje motornih vozila
 • iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

MISIJA

Misija Društva je učinkovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti Društva, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Osim obavljanja poslova na području komunalne djelatnosti, održavamo objekte u vlasništvu Općine Ravna Gora, te vršimo ostale usluge od javnog interesa u suradnji sa Osnivačem i ostalim korisnicima usluga. Trudimo se pružiti kvalitetne usluge u dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i poštivanje normi i propisa iz područja djelatnosti.

VIZIJA

Vizija Društva je da provodeći svoje aktivnosti osigura čisto i zdravo okružje za sve građane i posjetitelje Općine Ravna Gora.

Ostvarivanje vizije mjerimo kroz zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Želja nam je unaprijediti poslovne procese rada i ulagati u ljudski potencijal obraćajući posebnu pažnju na očuvanje okoliša i održivi razvoj.

CILJ

Cilj Društva je da svojim aktivnostima sudjeluje u stvaranju ekološki uređenog mjesta za dobrobit svih sugrađana i posjetitelja Općine Ravna Gora.

OSNOVNI SLUŽBENI PODACI:

Turmin d.o.o., za komunalne i poslovne djelatnosti

Ivana Gorana Kovačića 174

51314 Ravna Gora

Upis u sudski registar: MBS:040229366 kod Trgovačkog suda u Rijeci
OIB: 98360589911

IBAN: HR9323400091110227090, Privredna banka Zagreb d.d.
Vlasnička struktura:  Općina Ravna Gora 100%
Temeljni kapital: 20.000,00 kn / 2.654,45 € (fiksni tečaj konverzije 1 € -7,543450 kn)
Skupština Društva: Mišel Šćuka dipl. ing.

Uprava: Direktor: Dalibor Podobnik, dipl. ing.

Nadzorni odbor: predsjednik: Ivica Janeš, zamjenik predsjednika: Dražen Kalčić, član: Franjo Mance

Kontakt informacije:

Tel: 051/ 818 733

E-mail: turmin@ri.t-com.hr (Dalibor Podobnik, direktor)

turmin1@ri.t-com.hr (Martina Hlača, voditelj općih i ekonomskih poslova)

Rad sa strankama: pon-pet od 8.00 h do 12.00 h

Skip to content