JAVNI POZIV osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju te osobama s invaliditetom za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške

JAVNI POZIV osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju te osobama s invaliditetom za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške

Općina Ravna Gora, u sklopu projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ (UP.02.1.1.05.0218.) – program zapošljavanja žena „Zaželi“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške

za osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom

 

 

Općina Ravna Gora objavljuje ovaj Poziv s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom (s područja Općine Ravna Gora) za korištenje besplatnih usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

1. Tko se može prijaviti?

 

Na Poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške mogu se prijaviti osobe s prebivalištem na području Općine Ravna Gora i to:

– osobe starije od 65 godina koje žive u staračkim ili samačkim kućanstvima (osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe), 

– osobe mlađe od 65 godina koje su teško pokretne ili nepokretne, ili se nalaze u nepovoljnom položaju,

– osobe koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju,

– osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju nisu ili ne mogu ostvariti po drugoj osnovi (Centar za socijalnu skrb i sl.).

 

 

 

2. Koje se usluge pružaju?  Usluge za korisnike su besplatne

 

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

 

Osim navedenih usluga, korisnici ostvaruju i pravo na besplatne mjesečne pakete higijenskih potrepština u iznosu do 200,00 kn.

 

 

3. Rokovi i način prijave

 

Zainteresirane osobe za korištenje gore navedenih  usluga potpore i podrške mogu prijave na Javni poziv podnijeti u pisanom obliku, i to poštom ili osobnom dostavom, na propisanom Obrascu za prijavu, koji je dostupan na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) ili u Odsjeku za opće poslove Općine Ravna Gora (soba broj 8).

 

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobnom dostavom na adresu:

 

Općina Ravna Gora

Ivana Gorana Kovačića 177

51314 Ravna Gora

s naznakom „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – prijava korisnika“

 

Rok za dostavu prijava: 17. listopada 2018.

 

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti:

 

– popunjen i vlastoručno potpisan Obrazac za prijavu

– preslika osobne iskaznice

 

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 098/187-2031

Skip to content