Novosti

Zima s bibliobusom u 2024. godini Raspored dolazaka bibliobusa vidljiv je na fotografiji u prilogu:

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024. PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024.

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora prema SOCIJALNIM KRITERIJIMA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora prema SOCIJALNIM KRITERIJIMA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija ŠKOLSKOG USPJEHA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija AKADEMSKOG USPJEHA za akademsku godinu 2023./2024. za STUDENTE PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija AKADEMSKOG USPJEHA za akademsku godinu 2023./2024. za STUDENTE PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora temeljem kriterija ŠKOLSKOG USPJEHA za školsku godinu 2023./2024. za UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 114/23. Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor. Člankom 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23)

Općina Ravna Gora kontinuirano stipendira učenike srednjih škola i studente sa svog područja. Tako je i ove godine raspisan natječaj za stipendiranje  učenika i studenata temeljem kojeg će se učenicima srednjih škola i studentima dodijeliti stipendije po osnovi sljedeća tri kriterija: Za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Općina Ravna Gora dodijelit će ukupno 22 stipendije, i to: Visina stipendije iznosi 70,00 eura mjesečno za učenike srednjih škola, odnosno za studente 100,00 eura mjesečno, a dodjeljuje se na razdoblje od deset mjeseci. Više informacija dostupno je u samom natječaju, koji je objavljen na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ravna Gora te na službenoj mrežnoj stranici Općine www.ravnagora.hr.  Rok za dostavu prijava je 27. studeni 2023.

Dan Općine Ravna Gora i blagdan Župe sv. Terezije Avilske i ove će godine biti obilježen odgovarajućim događanjima. Program se nalazi u prilogu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2023. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2023. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2022. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.

20/448
Skip to content