Mjesni odbor Stara Sušica

Mjesni odbor Stara Sušica

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica:

MANUELA MATIJEVIĆ RENKA
BOJAN RENKA
DARKO PODOBNIK
TEA BRENC
KRISTIJAN TROHA
RENATA TROHA
MARIJA ŠKANTAR PODOBNIK

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica, održanoj dana 8. lipnja 2022. godine u prostorijama Vatrogasnog doma Stara Sušica, Karolinska cesta 62, za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora izabrana je Manuela Matijević Renka.

Skip to content