Javni natječaji i pozivi

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj br. 2-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora i to poslovnih prostora u poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 176a te poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 178 u Ravnoj Gori. Natječaj je otvoren zaključno do 18. listopada 2022. godine do 12,00 sati.

Općina Ravna Gora započinje s postupkom evidentiranja komunalne infrastrukture naziva GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), u k.o. Stari Laz. Stoga se ovim putem obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za iskaz interesa za PRODAJU ZEMLJIŠTA na području Općine Ravna Gora.

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnih prostora i to u objektu Doma kulture Ravna Gora te poslovnih zgrada na adresi Ivana Gorana Kovačića 176a i 178 u Ravnoj Gori

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2022. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2022. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2022. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za iskaz interesa za prodaju zemljišta na području Općine Ravna Gora za potrebe izgradnje sanjkališta.

Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora, a predmet prodaje su nekretnine – građevinska i poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine

Općina Ravna Gora započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak

Turmin d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti iz Ravne Gore raspisuje natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika, na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno.

20/92
Skip to content