IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu

 

Sredstva iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu raspoređena su i isplaćena na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (Odluka klasa: 006-01/20-01/1, urbroj: 2112/07-03-20-2 od 8. siječnja 2020. godine).

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2020. godinu nalazi se u prilogu

Skip to content