Provedba projekata uz HBOR-ov ESIF model financiranja

Općina Ravna Gora, kao krajnji primatelj financijskog instrumenta “ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”,  još je jedna od jedinica lokalnih samouprava koja je koristeći navedeni HBOR-ov ESIF model financiranja uspjela na čitavom svom području postaviti novu energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu.    Naime, provedbom projekta energetske obnove sustava javne rasvjete postojeće svjetiljke zamijenjene su s ukupno 850 novih visokoučinkovitih LED svjetiljki javne rasvjete i to u sljedećim naseljima na području Općine Ravna Gora: Stara Sušica, Ravna Gora, Stari Laz, Šije, Leskova Draga i Kupjak. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.153.062,50 kuna s PDV-om, a osim nabave opreme i izvođenja radova (demontaže/montaže, odgovarajućih mjerenja, ispitivanja, izvješća,…), uključuje i usluge stručnog nadzora te izradu projektno – tehničke dokumentacije. EU sufinanciranje projekta izvršeno kroz kredit HBOR-a iznosi 2.122.112,50 kuna. Projekt će u narednom periodu generirati značajne uštede

1/1
Skip to content