Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Vrh – Bajt u Ravnoj Gori

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Vrh – Bajt u Ravnoj Gori

Nakon što je izrađen glavni projekt nerazvrstane ceste Vrh – Bajt za potrebe rekonstrukcije postojeće ceste, krenulo se s izvođenjem radova na sanaciji predmetne ceste, čemu je prethodila provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova. Zbog specifičnih geomorfoloških i klimatskih uvjeta, karakterističnih za brdsko – planinski kraj, radovi na sanaciji prometnice nisu se mogli izvoditi u razdoblju studeni 2018. – veljača 2019. godine (niske temperature te padaline karakteristične za navedeno doba godine: snijeg, kiša). Stoga se s dolaskom ljepšeg vremena krenulo s nastavkom radova započetih na sanaciji navedene prometnice. Početkom svibnja završeni su svi radovi na sanaciji predmetne prometnice te su u potpunosti izvedeni svi planirani radovi, a oni su obuhvaćali: pripremne radove, zemljane radove, kolničku konstrukciju te završne radove. 
Što se tiče radova na oborinskoj odvodnji, isti su uključivali zemljane radove, cijevi i okna te završne radove.
Realizacijom projekta otklonjene su posljedice oštećenja na nerazvrstanoj cesti Vrh – Bajt u Ravnoj Gori, nastale uslijed obilnih kiša te velikih količina snijega, u svrhu poboljšanja komunalnog (infrastrukturnog) standarda na području Općine Ravna Gora. 
Obzirom da nerazvrstana cesta Vrh – Bajt spaja lokalnu cestu sa županijskom cestom, novo asfaltiranu prometnicu najviše će koristiti stanovnici ulice Vrh i jednog dijela ulice Bajt, ali i ostali mještani, posebice zimi zbog nemogućnosti čišćenja ulice Vrh u širini dovoljnoj za nesmetan dvosmjerni promet. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo je ovaj projekt u iznosu od 707.739,54 kn  – 78% (po Programu podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata), dok preostali dio čini vlastito učešće Općine Ravna Gora.

 

Skip to content