Završeni radovi i asfaltiranje nerazvrstane ceste Suhi vrh – Gmajna u Ravnoj Gori

Završeni radovi i asfaltiranje nerazvrstane ceste Suhi vrh – Gmajna u Ravnoj Gori

 

Završeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstane ceste Suhi vrh – Gmajna u Ravnoj Gori.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je Zanatska radnja „Zidar“ iz Tršća, dok je usluge stručnog nadzora vršila tvrtka Goring d.o.o. iz Ravne Gore. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 162.471,75 kn, uključujući i iznos PDV-a. Općina Ravna Gora navedeni je projekt kandidirala na Javni poziv Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Županija je projekt sufinancirala s iznosom od 45.000,00 kn, dok je ostatak sredstava od 117.471,75 kn osiguran u Proračunu Općine Ravna Gora za 2021. godinu.

Realizacijom projekta asfaltirano je oko 1050 m2 nerazvrstane ceste Suhi vrh – Gmajna te je sada olakšano prometovanje istom, kao i njeno održavanje u zimskom i ljetnom periodu. Obzirom da je navedena prometnica u naravi bila bijela cesta, provedba projekta doprinijela je boljem komunalnom (infrastrukturnom) standardu na području Općine Ravna Gora. 

Skip to content