Započinje javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Započinje javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Općina Ravna Gora krenula je u izradu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje 2015. – 2020. koja je ključni strateški razvojni dokument Općine. Izrađen je nacrt Strategije razvoja Općine 2015.- 2020. koja predstavlja relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa do 2020. godine. Dokument je izrađen od strane Lokalne razvoje agencije PINS d.o.o. i Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, CLER d.o.o., a bit će podloga i osnova za nominiranje projekata Općine, privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata. Kako bi dali svoj doprinos u pogledu definiranja potencijala, ciljeva i prioriteta budućeg razvoja općine,  Općina Ravna Gora poziva sve zainteresirane (sve mještane, sve pravne subjekte, poduzetnike, institucije javnog i privatnog sektora, ukratko sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu općine) da svojim sudjelovanjem, kroz konstruktivne primjedbe i prijedloge, pripomognu još kvalitetnijoj izradi konačnog dokumenta. Stoga je otvorena javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. – 2020. u trajanju od deset dana. Javni uvid u nacrt Strategije započinje danas, 1. travnja 2016. godine i trajat će do 11. travnja 2016. godine. Nacrt Strategije dostupan je uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Odsjeku za opće poslove u Općini Ravna Gora, Ulici Ivana Gorana Kovačića 177. Isti je dostupan i na službenoj web stranici Općine putem linka http://www.ravnagora.hr/Repository/Dokumenti/Nacrt%20Strategije%20razvoja%20Opcine%20Ravna%20Gora%20-%202015.%20-%202020..pdf

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi  te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Strategije mogu se dati upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te u pisanom obliku i to:

    –  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Nacrta Strategije,

    –  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora,

    –  poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s datumom 11. travnja 2016. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se razmatrati niti uzimati u obzir.

Javno izlaganje od strane stručnih izrađivača nacrta Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine, održat će se 5. travnja 2016. godine (utorak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 17,00 sati.

Skip to content