Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2014. godina

Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2014. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti.

Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično.

U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2014. godine

 

Skip to content