Za razvoj turizma u 2012. godini 291 tisuća kuna

Za razvoj turizma u 2012. godini 291 tisuća kuna

Za program razvoja turizma Općina Ravna Gora će u 2012. godini izdvojiti 291 tisuću kuna od čega će se šest tisuća kuna izdvojiti za oglase u Goranskom Novom listu, 10 tisuća kuna za održavanje signalizacije biciklističkih staza, 20 tisuća kuna za plaćanje najma prostora za Turistički ured, 135 tisuća kuna za bruto plaću direktora i 30 tisuća kuna za sufinanciranje materijalnih troškova. Općina će i u ovoj godini sufinancirati Festival komorne glazbe sa 12 tisuća kuna, dok je za ostale manifestacije predviđeno sufinanciranje u iznosu od 58 tisuća kuna.

Skip to content