Vrtić u Ravnoj Gori dobio ime – „Snješko“

Vrtić u Ravnoj Gori dobio ime – „Snješko“

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, održanoj dana 6. veljače 2020. godine, jednoglasno je donijeta Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića u Ravnoj Gori, pod nazivom „Snješko“. Riječ je o osnivanju vrtića kao samostalne javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Prijedlog za naziv dječjeg vrtića dali su sadašnji polaznici Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori, i trenutno broji 22 polaznika. Jedna od njihovih trenutnih odgojiteljica – Helena Skender imenovana je za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića, kako bi izvršila pripremne radnje i ostale poslove u svezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.
Obzirom da su povoljni vremenski uvjeti (blaga zima) išli na ruku izvođaču radova – GP Krku d.d., za očekivat je da će se u lipnju ove godine završiti s izgradnjom objekta dječjeg vrtića, nakon čega slijedi opremanje istog, tehnički pregled te puštanje u rad. S početkom nove pedagoške 2020./2021. godine vrtić bi trebao početi s radom, nakon što se steknu uvjeti za osnivanje i početak rada te provede upis u sudski registar ustanova, a sve u skladu s pozitivnim propisima.
Prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, vrtić će moći primiti ukupno 52 djece, a stvarna potreba vidjet će se nakon što se provede natječaj za upis djece u dječji vrtić.

Kao što znamo, projekt izgradnje (i opremanja) dječjeg vrtića u Ravnoj Gori sufinancira se sredstvima Europske unije, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sredstvima Primorsko – goranske županije, vlastitim proračunskim sredstvima Općine Ravna Gora i kreditnim zaduženjem pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a namjera je tražiti financijsku potporu i iz drugih javnih izvora. 

Skip to content