Veće naknade za novorođenčad u Općini Ravna Gora

Veće naknade za novorođenčad u Općini Ravna Gora

Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, održanoj dana 13. lipnja 2019. godine, Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora temeljem koje se utvrđuju prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Općina, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi na području Općine. Usvajanjem Odluke, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora povećalo je cenzuse, kako za samce, tako i za dvočlanu i višečlanu obitelj, kako bi oni potrebiti bili u mogućnosti ostvariti razne oblike općinske socijalne pomoći, poput prava na naknadu za troškove stanovanja, naknadu za troškove ogrjeva, jednokratnu naknadu, i dr. Najveću pomoć osjetit će roditelji novorođene djece obzirom da su jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu povećane i, sukladno novoj Odluci, one će za prvo dijete iznositi: 3.000,00 kuna, za drugo dijete: 3.500,00 kuna, a za treće i svako naredno dijete: 4.000,00 kuna. Ovim se želi poslati poruka da je cilj zadržati mlade obitelji na području Općine i pružiti im bolje životne uvjete, uz novu komunalnu infrastrukturu, ali i druga ulaganja, kao što je ono u društveni i kulturni život, ali i ulaganje u obitelj.

 

Skip to content