Utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG18-Šahovska-odvojak)

Utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG18-Šahovska-odvojak)

Na zahtjev Općine Ravna Gora, Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, (OIB: 97383672316), izvršit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG18-Šahovska-odvojak) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1772/2 i 1775 u k.o. Ravna Gora.

Stoga se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 27. studenoga 2018. (utorak) u 09:00h na licu mjesta u Ravnoj Gori.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavat će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.
Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršit će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 04. prosinca 2018. u periodu od 10:30 do 14:30h u prostorijama „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o., u Ravnoj Gori, I. G. Kovačića 174.

Skip to content