Usvojen proračun za 2013. godinu

Usvojen proračun za 2013. godinu

Usvojen je proračun Općine Ravna Gora za 2013. godinu, koji iznosi 14,2 milijuna kuna, od čega 5 milijuna kuna otpada na državnu i županijsku pomoć vezanu uz kapitalni projekt izgradnje školske sportske dvorane, što znači da realan iznos ovogodišnjeg proračuna iznosi 9,2 milijuna kuna te da je planiran približno na razini prošlogodišnjeg.
Jedan od najvažnijih projekata 2013. godine je izgradnja školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića. Za navedeni projekt izgradnje (uključujući i opremu) osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 8 milijuna 700 tisuća kuna (s PDV-om).
Nastavlja se s izgradnjom sustava javne odvodnjei u suradnji s Komunalcem d.o.o. iz Delnica  što je isto jedan od važnijih projekata koji će trajati još nekoliko godina.
Rekonstrukcija vodoopskrbnog  sustava  za mjesto  Stara Sušica izvodi se također u suradnji s Hrvatskim vodama. Završetak navedenih radova planira se krajem 2013. godine kada će doći do izrade priključaka za  domaćinstava.
Hrvatske vode su se uključile i u sufinanciranje izrade kanala u kameno betonskoj oblozi koji se proteže od predjela Bajt do mjesnog groblja u Ravnoj Gori gdje bi se kraju izvela jedna manja akumulacija. Sredstva u iznosu od milijun i 500 tisuća kuna odobrena su od Hrvatskih voda iz naslova preventivne obrane od poplava. Završetak radova očekuje se 2014. godine.
Vrlo važan projekt izvodi se suradnji s Državnom geodetskom upravom, a to je preoblikovanje nove zemljišne knjige za dio k.o. Divjake u površini od 1074 ha, a koji pripada Općini Ravna Gora. Do sada je stavljena u uporabu  nova zemljišna knjiga za k.o. Ravna Gora,k.o. Stara Sušica i k.o. Stari Laz. Vrijednost radova je 1 milijun 800 tisuća kuna uz napomenu da 40 posto sufinancira  Državna geodetska uprava. Završetkom navedenih radova Općina Ravna Gora bila bi druga u PGŽ koja cijeli svoj teritorij ima pokriven s novom izmjerom, odnosno planovima u digitalnom obliku u mjerilu 1:1000 i novom zemljišnom knjigom, što je vrlo važno za buduće ulagače.
Pored tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u idućoj godini   predviđena je izgradnja nogostupa u Kupjaku, dovršetak uređenja dječjeg igrališta u centru Ravne Gore, radovi na groblju u Ravnoj Gori, sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog sustava u Suhom Vrhu i Cagaru. Nastavlja se realizacijom projekta otpadnih voda za koji Općina godišnje izdvaja približno 200 tisuća kuna.
Za socijalnu skrb planira se izdvojiti 275 tisuća kuna. Za vatrogastvo u idućoj godini je predviđeno 500 tisuća kuna od čega 200 tisuća kuna otpada na nabavku novog vatrogasnog vozila u suradnji sa vatrogasnom zajednicom PGŽ-e i dio kreditnih sredstava, a u programu potreba za školstvo nastavlja se sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u OŠ Dr. B. Markovića te sufinanciranje predškolskog odgoja. U Općini Ravna Gora djeluje 26 udruga, čiji programi se redovito financiraju pa je tako  planirano i proračunom za 2013. godinu. Za djelatnost turizma u narednoj godini izdvojit će se ukupno 254 tisuće kuna i to za sufinanciranje plaće djelatnika u Turističkom uredu, najam prostora ureda, sufinanciranje turističkih manifestacija i promidžbene aktivnosti

Skip to content