Usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, održanoj 17. ožujka 2016. godine, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu .

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Ravna Gora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareni su u iznosu od 8.117.344,95 kn, odnosno 100,2% od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 7.720.128,71 kn, odnosno 94,6% od plana za 2015. godinu. U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 454.073,50 kn.

Iako je, zbog ukidanja dijela Zakona o brdsko-planinskim područjima, prihod od poreza na dohodak smanjen (ostvaren u dvostruko manjem iznosu od 2014. godine), izvršeni su svi programi javnih potreba (školstvo, predškolski odgoj, vatrozaštita, kultura, sport i socijalni program) na istom nivou kao i u 2014. godini. Također, izvršeni su i svi radovi planirani kroz programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture kao i ostali planirani radovi (sanacija pročelja Doma kulture u Ravnoj Gori – obnova vanjske ovojnice zgrade te sanacija pročelja stambeno poslovne zgrade u Ulici Ivana Gorana Kovačića 176a u Ravnoj Gori – zamjena otvora/stolarije).

Skip to content