Uprava Turmina d.o.o. Ravna Gora raspisala NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Uprava Turmina d.o.o. Ravna Gora raspisala NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 91/96, 124/97 i 174/04) i Zaključka Nadzornog odbora Turmin d.o.o. iz Ravne Gore od 17. ožujka 2014. godine, Uprava Turmin d.o.o. raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora na 1. katu višenamjenske društveno – poslovne građevine (SPC „GORANKA“) na adresi I.G.Kovačića 174 u Ravnoj Gori.

U prilogu se nalazi:

– tekst Natječaja

– obrazac ponude za zakup poslovnog prostora

– prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora

– izjava o prihvaćanju predloženog Ugovora o zakupu.

Skip to content