Tvrtka Lokvarka d.o.o. iz Lokava novi je koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora

Tvrtka Lokvarka d.o.o. iz Lokava novi je koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora

S početkom veljače 2021. godine dimnjačarske poslove na području Općine Ravna Gora obavlja komunalno poduzeće Lokvarka d.o.o. iz Lokava. Toj je tvrtki dana koncesija za dimnjačarske usluge, nakon što je proveden postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora. Jedina je to pristigla ponuda na natječaj, a koncesija za obavljanje predmetne usluge dana je na vrijeme od 5 godina.  

Obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja  za loženje, kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata, spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata, čišćenje ložnih uređaja te druge poslove u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja  mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje ne bi nastupile štetne posljedice. Stoga sigurnosti i pouzdanosti dimnjaka treba posvetiti iznimnu pozornost.

Stanovnici s područja Općine Ravna Gora dužni su koristiti se isključivo uslugama ovlaštenog dimnjačara s kojim je Općina Ravna Gora sklopila ugovor o koncesiji. 

Dimnjačara se može kontaktirati pozivom na broj mobitela 099/845-1931.

Skip to content