Turmin d.o.o. – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Turmin d.o.o. – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13., 85/15.) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.

Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U prilogu se nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o.  za 2015. godinu

Skip to content