Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 28. studenog 2014. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri OŠ. Dr. B. Markovića Ravna Gora za školsku 2013/2014. godinu;

2.    Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe u pedagoškoj 2014/2015. godini;

3.    Izvješće o realizaciji radionica u sklopu projekta Društva Naša djeca «Ravnogorska knjižnica – intelektualno, kulturno i informacijsko središte mjesta – radionice» za period od 12. mjeseca 2013. do lipnja 2014. godine;

4.    Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu;

5.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

7.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

8.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu;

9.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu;

10.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku zamjene nekretnina po natječaju od 18. listopada 2014. godine;

11.  Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Ravna Gora.

 

    Skip to content