Svečanom sjednicom Općinskog vijeća u Ravnoj Gori obilježen Dan Općine

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća u Ravnoj Gori obilježen Dan Općine

U srijedu, 14. listopada 2015. godine, u Domu kulture u Ravnoj Gori, povodom Dana Općine i blagdana Župe sv. Terezije Avilske, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora. Nakon himne i svečane pjesme Primorsko-goranske županije, koje je izveo Mješoviti pjevački zbor “Gimpl” uz pratnju Ravnogorskog tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturnog društva “Gora”, sjednicu je otvorila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Loren Kolenc. Sjednici su prisustvovali brojni gosti među kojima su bili zamjenik župana Primorsko – goranske županije, gradonačelnici i načelnici goranskih gradova, odnosno općina i njihovi zamjenici te mnogi drugi uvaženi gosti iz oblasti gospodarskog, političkog, kulturnog, sportskog, vjerskog  i inog života Općine i Županije. Minutom šutnje odana je počast svim poginulim braniteljima i žrtvama Domovinskog i Narodnooslobodilačkog rata.

Nazočne je pozdravio načelnik Općine Ravna Gora g. Anđelko Florijan osvrnuvši se na najvažnije ostvarene projekte u minulom razdoblju, kao i one koji se namjeravaju realizirati. Tako je istaknuto kako je Općina Ravna Gora počela sa izgradnjom zadnjeg kolektora I faze koji obuhvaća i izgradnju pročistača otpadnih voda za koji je ishođena građevinska dozvola i pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Navedeni projekti sufinanciraju se uz pomoć Hrvatskih voda sa 90% sredstava, dok  je preostalih 10% osigurano Proračunom Općine Ravna  Gora, sve kroz investiciju koju vodi Komunalc d.o.o. iz Delnica. Uspješna suradnja između Općine i Hrvatskih voda trebala bi se nastaviti i na projektima  II. i III. faze izgradnje kolektora. Obzirom da će se prilikom izgradnje kolektora uništiti dio prometnice kroz Ulicu Ivana Gorana Kovačića, kao i dio nogostupa, načelnik Florijan istaknuo je kako će iste trebati sanirati, za što je Županijska uprava za ceste Primorsko – goranske županije izradila projekt, dok na Staroj Sušici već sanira dio kolnika s oborinskom odvodnjom koji se dosta uništio prilikom izgradnje novog vodoopskrbnog sustava. Načelnik je također pohvalio i dobru suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Dobra suradnja postignuta je i s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pri kojem je Općina Ravna Gora kandidirala projekt obnove fasade Doma kulture za koji je Ministarstvo odobrilo sufinanciranje u iznosu od 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Presoatlih 20% osigurava se u Proračunu Općine. Radovi na objektu Doma kulture su pri završetku, a da su vremenski uvjeti dozvolili, isti bi već bili gotovi, zajedno s uređenjem okoliša. S Hrvatskim šumama d.o.o. – UŠP Delnice i Hrvatskim vodama – VGO Rijeka dogovorena je sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Pod rub, zajedno s odvodnjom i potpornim zidovima te na kraju asfaltiranjem.

Općina Ravna Gora veliku pažnju posvećuje i školstvu te predškolskom odgoju. Načelnik je istaknuo kako se Općina i ove godine, kao i nekoliko godina unazad, uključila u sufinanciranje nabave udžbenika za 20 prvašića u iznosu od 500,00 kuna po učeniku, a svake godine redovito stipendira i 20-tak učenika i studenata. Od ove školske odnosno akademske godine stipendirat će se i učenici/studenti sportaši.

Potrebe najmlađih za polaskom u vrtić i jaslice nastojat će se zadovoljiti novim dječjim vrtićem za koji će Općina Ravna Gora pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije.

Općinski načelnik dotaknuo se i tema vezanih za ukidanje dijela Zakona o brdsko-planinskim područjima, posljedica čega je smanjenje proračunskih sredstava za 15% još na samom početku 2015. godine. Praćenjem izvršenja Proračuna za devet mjeseci, utvrđeno je dodatno smanjenje prihoda zbog čega će se rebalansom, koji se planira krajem godine, proračun Općine Ravna Gora morati još dodatno smanjiti. Kako bi se spriječio trend smanjivanja pomoći iz državnog proračuna i tijekom 2016. godine, Koordinacija načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara bila je, tijekom cijele ove godine, angažirana u rješavanju navedene problematike. Veliku ulogu imala je i Primorsko – goranska županija na čiju je inicijativu Ekonomski fakultet u Rijeci izradio Studiju analize utjecaja novog Zakona o regionalnom razvoju na jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara. Vlada Republike Hrvatske ipak je prepoznala i uvažila dio goranskih zahtjeva te tako jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara vratila dio izgubljenih prihoda kroz tekuće pomoći. Za ostale zahtjeve, među kojima su najbitniji povećanje šumskog doprinosa i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, potrebna je daljnja borba, a krajnji cilj, prema mišljenju načelnika Florijana, je izrada posebnog Zakona o Gorskom kotaru.     

Unatoč navedenom smanjenju proračunskih prihoda, Općina Ravna Gora i dalje redovito financira programe svih udruga koje djeluju na području Općine, i to na način kako je i planirano Proračunom za 2015. godinu, a što je na istoj razini kao i prethodne 2014. godine. Isti slučaj je i s korisnicima programa socijalne skrbi.

Na kraju svog obraćanja g. Florijan uputio je svim dobitnicima javnih priznanja Općine Ravna Gora iskrene čestitke, a žiteljima Općine Ravna Gora čestitao Dan Općine i blagdan Župe sv. Terezije Avilske.

U ime Primorsko – goranske županije nazočne je pozdravio zamjenik župana g. Petar Mamula istaknuvši kako je Općina Ravna Gora jedna od stabilnijih Općina na području Gorskog kotara koja, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, ulaže u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, društvene i ostale djelatnosti te na taj način pridonosi daljnjem napretku društvenog i gospodarskog života općine. Gđa. Renata Brajdić iz Brod Moravica prisutne je pozdravila u ime svih predstavnika jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara. Naglasila je da je općina Ravna Gora poželjno mjesto za život  i gospodarska ulaganja.

Kao i svake godine, na svečanoj sjednici uručena su i najviša općinska priznanja koja su nagrađenima uručili predsjednica Općinskog vijeća Loren Kolenc i načelnik Općine Anđelko Florijan. Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo dobio je Vinko Florijan za doprinos u održanju i unapređenju drvne industrije u Ravnoj Gori. Zvonimiru Erjavcu dodijeljena je Godišnja nagrada Općine za doprinos afirmaciji kulturne baštine. Pohvalnice su dobili Patrick Liker (za osobite rezultate postignute u plivanju perajama i brzinskom ronjenju), Nada Pleše (za doprinos u radu Crvenog križa te predan i humanitaran rad prema čovjeku) te Hrvoje Jurković (za iznimna postignuća i osobit doprinos u razvoju šaha i radu s mladima te promidžbi Općine Ravna Gora na području Republike Hrvatske i izvan njezinih granica). Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore dobitnik je Zahvalnice za doprinos gospodarskom razvoju Općine zapošljavanjem značajnog broja mladih s područja iste. Zahvalnica je uručena i Područnoj školi Stara Sušica, odnosno učiteljici Romei Podobnik za predani društveni rad i doprinos afirmaciji kulturne baštine Općine Ravna Gora osnivanjem Zavičajne zbirke u prostorijama Područne škole.

U ime nagrađenih zahvalili su se g. Vinko Florijan i g. Zvonimir Erjavec.

Okupljeni su mogli razgledati izložbu starih alata koju je Udruga umirovljenika općine Ravna Gora organizirala u prostoru Ravnogorske knjižnice te uživati u delicijama koje su pripremile vrijedne članice te Udruge.

Skip to content