Sufinanciranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika

Sufinanciranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika

U petak, 23. siječnja 2015. godine, u maloj vijećnici Općine Ravna Gora Općinski načelnik potpisao je ugovore o sufinanciranju redovnih djelatnosti s predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora, Turističke zajednice Općine Ravna Gora, Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora i Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi.

Za financiranje javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu, Općina Ravna Gora obvezuje se svojim Proračunom osigurati Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora sredstva u iznosu od 336.923,00 kn. Općina Ravna Gora također će u  2015. godini, kao i proteklih godina, financirati rad osobnog asistenta u Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe za jednog polaznika s posebnim potrebama, i to sa približno 14.000,00 kn.  50.000,00 kn Općina će izdvojit za sufinanciranje Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu, a koji uključuje sufinanciranje izborne nastave informatike od I. do IV. razreda te održavanje informatičke radionice, sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja, rada folklorne družine, kao i sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina (od školskih do državnih natjecanja). Za Turističku zajednicu Općine Ravna Gora bit će osigurana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn koja će ista utrošit za turističke manifestacije, zakup poslovnog prostora turističkog ureda, Festival komorne glazbe, materijalne troškove i sam rad Zajednice. Rad Vatrogasne zajednica općine Ravna Gora, unutar koje djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz i Kupjak), tijekom 2015. godine bit će sufinanciran sa 200.000,00 kn proračunskih sredstava kroz Program javnih potreba u vatrozaštiti.

Skip to content