Sufinanciranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika

Sufinanciranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika

U ponedjeljak, 27. siječnja 2014. godine, u maloj vijećnici Općine Ravna Gora Općinski načelnik potpisao je ugovore o sufinanciranju redovnih djelatnosti s predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora, Turističke zajednice Općine Ravna Gora, Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora i Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi te predstavnicima Radija Gorski kotar d.o.o. Delnice.

Za financiranje javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu, Općina Ravna Gora obvezuje se svojim Proračunom osigurati Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora sredstva u iznosu od 338.025,00 kn. 56.120,00 kn Općina će izdvojit za sufinanciranje programa Osnovne škole Dr. Branimira Markovića, sukladno Programu javnih potreba u školstvu za 2014. godinu, a koji uključuje sufinanciranje izborne nastave informatike od I. do IV. razreda te održavanje informatičke radionice, sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja, rada folklorne družine, kao i sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina (od školskih do državnih natjecanja). Za Turističku zajednicu Općine Ravna Gora bit će osigurana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 248.000,00 koja će ista utrošit za turističke manifestacije, zakup poslovnog prostora turističkog ureda, Festival komorne glazbe, materijalne troškove i sam rad Zajednice. Za djelatnost Radija Gorski kotar d.o.o. Delnice, Općina Ravna Gora osigurat će sredstva u iznosu od 43.200,00 kn. Rad Vatrogasne zajednica općine Ravna Gora, unutar koje djeluju DVD Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz i Kupjak, tijekom 2014. godine bit će sufinanciran sa 260.000,00 kn proračunskih sredstava.

Skip to content