Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Općine Ravna Gora za školsku godinu 2014/2015.

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Općine Ravna Gora za školsku godinu 2014/2015.

Općina Ravna Gora sufinancirati će nabavu udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora. U Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu za tu namjenu osigurano je 65.000,00 kn, odnosno oko 50% ukupno procijenjenih potrebnih sredstava. Zahtjev za ostvarivanje prava dostavlja se na obrascu koji se nalazi u prilogu ili u Odsjeku za opće poslove u zgradi Općine. Uz zahtjev treba priložiti i preslike računa za kupljene knjige.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna 2014. godine.

Isplata će se izvršiti nakon obrade podnijetih zahtjeva u visini 50% iznosa po priloženim računima za kupljene knjige.

U prilogu se nalazi Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika te Obrazac zahtjeva.

Skip to content