Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine (skraćeno: Strategija razvoja Općine Ravna Gora 2015. – 2020.) predstavlja ključni razvojni dokument i relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Osnovni cilj Strategije, kao strateškog dokumenta Općine Ravna Gora, je odgovorno i efikasno upravljanje ekonomskim razvojem, temeljeno na stručnoj i znanstveno utemeljenoj analizi i participativnoj viziji budućih ekonomskih kretanja. Također, izrada ovog strateškog dokumenta posebno je značajna s aspekta mogućnosti apliciranja projekata ruralnog razvoja Općine i dobivanja sredstava europskih fondova, ali i s aspekta realizacije nekih drugih projekata, koji također mogu doprinijeti kvaliteti upravljanja i usmjeravanja razvoja Općine Ravna Gora. Usvajanje i realizacija Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora pretpostavka je i značajnijih investicijskih aktivnosti na području Općine. Ovaj strateški dokument također je u funkciji kontinuiranog praćenja usvojenih projekata i konkretnih mjera, analize postignutih rezultata u odnosu na usvojene mjere i aktivnosti te usmjeravanja i korekcije lokalne politike prema zacrtanim razvojnim ciljevima.

Za projekt izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine podnijet je zahtjev za potporu na temelju objavljenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“– provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, objavljenog od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sukladno Odluci o dodjeli sredstava, za provedbu navedenog projekta Općini Ravna Gora dodijeljena je potpora u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, pri čemu 85% sredstava čine sredstva iz proračuna Europske unije (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj), a 15% sredstva proračuna Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine, koja se nalazi u prilogu, kao i sam Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Dana 29. listopada 2020. godine Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je Odluku o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine, a ista se nalazi u prilogu.

Skip to content