Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

O D L U K U

o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

koja se nalazi u prilogu

Skip to content