Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 12. ožujka 2014. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine;

2.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;

3.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;

4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu;

5.    Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone «Suhi vrh» (VN1);

6.    Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama;

7.    Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora;

8.    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Ravna Gora;

9.    Prijedlog za imovinsko-pravno rješavanje zemljišta za TS Ravna Gora – Novo naselje između HEP-a Elektroprimorje Rijeka i Općine Ravna Gora.

 

    Skip to content