Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu putem priloženog obrasca na mail: financije@ravnagora.hr  do 6. prosinca 2023. godine.

U prilogu se nalazi JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, uključujući i ostale dokumente:

Skip to content