Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 14/21), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 6. prosinca 2022. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, uključujući i ostale dokumente:  

Skip to content