Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 13/20), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 17. prosinca 2021. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, uključujući i ostale dokumente:

Skip to content