Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 9/19), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 30. studenog 2020. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, uključujući i ostale dokumente: 

Skip to content