Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 12/18), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 27. studenog 2019. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te sljedeći dokumenti:

Skip to content