Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2019. GODINU i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2019. GODINU i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 7/17), Općina Ravna Gora  je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 28. studenog 2018. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Skip to content