Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu mogu se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: financije@ravnagora.hr do 6. prosinca 2023. godine.

U prilogu se nalazi prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, uključujući i ostale dokumente: 

Skip to content